Facebook
İletişim
Adres : Tarabya Mahallesi,
Şalcıkır Caddesi, No:207
Tarabya – Sarıyer / İstanbul

Telefon : (0212) 223 30 39-40
Faks : (0212) 223 06 53

Tarabya Kemer Kids Garden bölgesinde uluslararası eğitim modelleri uygulayan tek butik anaokuludur. Deneyimli ve donanımlı eğitim kadrosu ile hizmet veren Tarabya Kemer Kids eğitim odaklı yaklaşımı ile birlikte çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimlerini destekleyecek etkinlikleri de programlarına entegre etmektedir.

Tarabya Kemer Kids Garden da yaş gruplarına göre ayrılarak uygulanan perküsyon, folklor, bale, drama ve sanat etkinliklerine yer verilmektedir.

 

Kemer Kids Garden İki Dilli Eğitim Modeli

Kemer Kids Garden’da, PYP (Primary Years Programme – İlk Yıllar Programı) metodları doğrultusunda, çocuk merkezli ve etkin öğrenme odaklı bir eğitim-öğretim programı uygulanır. Çocuklarımızı şimdiden farklı kültürlerle tanıştırmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak için global dünyamızın vazgeçilmez bir gereksinimi olan İngilizce eğitimini yoğun ve doğal olarak vermekteyiz.

3–6 yaş gurubunun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel gelişiminin kendine özgü nitelikleri vardır. PYP, sorgulama merkezli bir programdır. Çocuklar, işlenen konular üzerinde soru üretmeye ve sorularının yanıtlarını araştırmaya yönlendirilirler. Eğitimci bu aşamada planlayan, rehberlik eden, gözleyip değerlendiren ve katılımcı olma yolunda motive eden kişidir.

  • PYP, ilköğretim okullarının Anaokulu – 5. sınıf düzeyi (3-12 yaş) için geliştirilmiş bir öğretim programı çatısıdır. Kemer Kids’ Garden’larda bu yaş grubunda, Milli Eğitim öğretim programı PYP çatısı altında eksiksiz olarak uygulanır.
  • PYP, çocuğun yalnızca sınıf içinde değil, dış dünyada da değişik ortamlarda öğrenmeye devam ettiği düşüncesinden yola çıkarak, bireyin bütünsel gelişimi üzerine odaklanmıştır. Çocuğun akademik, sosyal, fiziksel, duygusal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik bir öğretim programı çatısı oluşturulmuştur. Kemer Kids Garden’larda sınıf dışında, yemekhane, bahçe, koridorlar, her yer bir öğrenme alanıdır ve eğitim buralarda da sürmektedir.
  • PYP, öğrencilerimizin edinmesini ve sergilemesini amaçladığımız kavramlar, bilgi, beceriler, tutumlar ve eylemin dengeli olarak dağıtıldığı bir öğretim programını hedefler. Üniteler ve ünite dışında işlenen konular, çocukların bilgiyi ezberlemesi ve hatta yalnızca öğrenmesinden çok, sorgulayarak anlaması hedeflenerek işlenir.
  • PYP öğretim programı, velilerin öğrencinin gelişiminden haberdar olmasını sağlamak amacıyla çeşitli ölçme-değerlendirme ve raporlama yöntemleri kullanır. Dönem boyunca sizlerle paylaşacağımız Gelişim Raporları ve Portfolyo Sunum Günleri sizleri de uyguladığımız programın aktif bir parçası yapacaktır.
Share